≡ Menu

Fidyah Puasa : Cara Kira, Kadar Dan Cara Bayar Fidyah?

Fidyah Puasa : Cara Kira, Kadar Dan Cara Bayar Fidyah?

Pada artikel ini, kami akan berkongsi dengan anda semua mengenai cara bayar fidyah dan juga yang berkaitan dengan fidyah ganti puasa. Pasti ada juga antara kita terpaksa bayar fidyah puasa dalam kalangan kita atas beberapa masalah atau halangan yang tidak dapat elakkan.

Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan fidyah puasa? Ia adalah denda yang harus dibayar dan dikenakan kepada individu yang puasanya di bulan Ramdhan tidak dapat diganti pada tahun itu hinggalah sudah tiba kedatangan Ramdhan tahun yang berikutnya.

Hukum WAJIB bagi sesiapa yang dikenakan untuk bayaran fidyah. Walaupun bayaran denda fidyah sudah dilakukan ini tidak bermakna puasa yang telah ditinggalkan itu tidak perlu anda ganti. Sebaliknya puasa yang tertinggal itu wajib untuk diganti mengikut jumlah hari puasa yang ditinggalkannya.

Pembayaran boleh dilakukan melalui Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Tahukah anda pembayaran fidyah secara online juga boleh dilakukan termasuklah melalui Maybank 2u. Daripada hasil bayaran fidyah yang dilaksanakan, ia akan dimasukkan ke dalam akaun Amanah Fidyah dan Kafarah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Selepas itu, beras dan bekalan makanan akan diagihkan terus kepada fakir miskin dengan bayaran fidyah puasa itu.

Perkara Penting Mengenai Fidyah Puasa?

fidyah puasa

Di bawah ini pula kami akan lampirkan jadual yang merangkumi maklumat bayar fidyah puasa iaitu hukumya, prosedur bayaran fidyah dan sebab-sebab fidyah dikenakan ke atas individu.

Perkara Butiran
Selanjutnya
Hukum Fidyah Wajib hukumnya untuk bayar
fidyah. Mengikut jumlah hari puasa yang ditinggalkan, ia wajib
disempurnakan. Sekiranya tidak dilaksanakan, ia akan menjadi satu
tanggungan kepada Allah SWT iaitu hutang.
Faktor
Fidyah Dikenakan
1. Berkeadaan
uzur untuk melaksanakan puasa wajib
Ini terdiri untuk golongan yang menghidap sakit kuat dan mempunyai
kesukaran untuk kembali sembuh ataupun tidak mampu untuk berpuasa bagi
golongan tua atau kedua-dua keadaan sekali.
2. Perempuan yang hamil
Dengan syarat khuatir akan keadaan dan keselamatan bayi di dalam
perutnya akan mempunyai masalah seperti berlakunya keguguran. Fidyah
akan dikenakan kepada golongan ini dan puasa yang ditinggalkan mesti
digantikan (qada’).
3. Si ibu yang
susukan anak.
Mestilah dengan syarat ibu berasa khuatir dan bimbang akan kesihatan
dan penjagaan bayi yang disusui seperti kesihatan bayi akan terjejas
atau kurang air susu. Maka dibolehkan untuk membayar fidyah dan puasa
yang ditinggalkan wajib diganti
4. Orang yang
telah meninggal dunia
Bagi mereka yang telah meningal dunia, hutang puasa yang telah
meninggal dunia mestilah waris-warisnya sempurnakan bayaran fidyah
puasa itu mengikut jumlah hari puasa yang ditinggalkan sebelum
pembahagian pusaka dilaksanakan.
5. Ganti puasa
yang dilambatkan (Qada’)
Bagi yang melambat puasa yang harus digantinya sehinggalah tiba tahun
berikutnya pada bulan Ramadhan, denda bayar fidyah hendaklah
dilaksanakan bersama dengan wajib gantikan puasa telah ditinggalkan
olehnya. Bayaran denda fidyah akan berganda mengikut jumlah tahun yang
tidak digantinya lagi.
Prosedur Fidyah di MAIWP Sebarang
pembayaran fidyah puasa dan cara kira fidyah boleh dilakukan di
Baitulmal Bangunan Daruzzakah atas nama MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH
PERSEKUTUAN dengan melalui tunai atau cek/pos berdaftar.
Pemerintah bagi sesuatu tempat yang akan menetapkan sebarang perubahan
kadar fidyah puasa. Cara kiraan kadar bayaran fidyah akan berpandukan
kepada kadar harga beras (makanan ruji penduduk). Agihan beras fidyah
akan dilaksanakan kepada fakir miskin.
Cara Bayar Fidyah Cara kiraan bagi bayaran fidyah
puasa adalah :
FIDYAH = (Jumlah hari puasa yang ditinggalkan) x (Tahun gandaan puasa
ditinggalkan) x (1 cupak beras)
Kadar
Fidyah
Satu cupak
beras adalah kadar bayaran fidyah yang dikenakan untuk sehari puasa
ditinggalkan.
Dalam bentuk nilaian pula, secupak beras bersamaan dengan kadar RM1.75
iaitu jumlah beratnya sebanyak 567.5 gram iaitu 1/4 gantang Baghdad.
Nilaian ini berdasarkan tetapan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
Contoh kiraan
fidyah : Jika puasa yang ditinggalkan adalah 4 hari dan puasa tidak
digantikan sehingga 4 kali bulan Ramadhan, maka jumlah kadar bayar
fidyahnya adalah :
RM1.75 (1 cupak beras) x 4 hari x 4 tahun = RM28
in Bulan Ramadhan

Next post:

Previous post: